Kurz " Úvod do programovacího jazyka C# "

Chcete se vzdělávat, ale při představě školní lavice a pouhého pasivního přijímání informací se vám dělá nedobře po těle? Vyzkoušejte kurzy projektu „ Úvod do programovacího jazyka C# “. Nabízíme Vám několik vzdělávacích bloků, postavených na zážitku a praktickém provádění. Co se dozvíte, si hned vyzkoušíte. Naši lektoři jsou lidé z praxe, kteří mají svou práci rádi a je to na nich znát.

Úvod do programovacího jazyka C#

Pro koho je kurz určen
Kurz je určen pro úplné začátečníky především z řad zdravotně postižených, ale i z řad široké veřejnosti, kteří se chtějí naučit základní programovací techniky.

Motivace
V kurzu postupně probereme základní programovací techniky. Rychlost výuky bude přesně přizpůsobená požadavkům a učebnímu tempu skupiny, aby všichni zúčastnění pochopili danou problematiku.
Po absolvování kurzu budete rozumět základním principům fungování počítače a operačního systému. Budete schopni psát jednoduché programy, které vám usnadní práci s počítačem.
A hlavně! Dostanete dostatečně pevný a obecný základ pro další studium jakéhokoliv programovacího jazyka.

Obecná obsahová náplň kurzu

1. Úvod do programování - základy jazyka C#

 • rychlý přehled programovacích jazyků a jejich hlavních vlastností a rozdílů
 • seznámení s Visual Studiem
 • proměnné, pole
 • metody
 • základní komponenty Windows Form

2. Vlastnosti jazyka C#

 • knihovna Math
 • přetěžování metod
 • dialog MessageBox
 • rozdíly a práce s Console Application a Windows Form Application

3. Podmínky a cykly

 • podmínky s IF
 • podmínky typu CASE
 • cykly WHILE a DO - WHILE

4. Pokročilé cykly

 • opakování
 • cykly FOR a FOREACH
 • úvod do kolekcí
 • další komponenty Windows Form

5. Úvod do OOP

 • objekty a práce s nimi
 • základní terminologie
 • zapouzdření, dědičnost

6. Pokračování v OOP

 • polymorfizmus
 • abstraktní třídy a Interface
 • návrhy na témata poslední hodiny

7. Práce se soubory

 • práce s textovými soubory pomocí StreamReader / StreamWriter
 • tvorba finální souhrné aplikace "Můj deníček"
 • představení technologie XML

8. Hodina na přání

 • opakování všech dosud probraných témat
 • výuka na přání:  tj. během předposlední hodiny studenti dostanou možnost vyjádřit se ke všem doposud probraným tématům a těm, kterým nerozuměli, budeme věnovat při opakování zvýšenou pozornost.
 • případné další probíraná témata se mohou týkat jakékoliv oblasti informačních technologií


Součástí každé lekce je průběžné opakování, praktická cvičení, samostatná práce, otázky a odpovědi. Výše uvedený obsah kurzu je rámcový a bude přizpůsobován dle schopností, přání a potřeb skupiny. Důraz je kladen na praktické zvládnutí dovedností a jejich využití pro samostatnou práci.

Místo konání kurzu:
Štramberská 2871 / 47
Ostrava - Hulváky
703 00


Rozsah výuky: 8.lekcí po 2.vyučovacích hodinách, výuka probíhá 2 x týdně (1.vyučovací hodina = 45.minut).

Termín zahájení bude stanoven po naplnění kapacity kurzu. Výuka kurzu může na základě požadavků účastníků probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách.

Bližší informace a přihlášky získáte na tel. čísle: +420 702 031 092 nebo e-mail:  info (zavináč) druhesvitani.cz

Naším cílem je vaše maximální spokojenost.