Kurz " Trénink paměti "

Chcete si procvičit paměť, zlepšit slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti nebo představivost ? Pak právě pro vás je připraven kurz "Trénink paměti".

Trénink paměti

Pro koho je kurz určen
Kurz je určen pro mírně pokročilé seniory v práci s PC (není podmínkou). Úkoly představují kombinaci verbální a písemnou, jejichž hlavním úkolem je zlepšení slovní zásoby, vyjadřování, představivosti, k tréninku paměti, pozornosti, zrakově - prostorové orientace, vnímání, myšlení a jazykových a řečových schopností..

Motivace
Hlavním úkolem je zlepšení kvality života na základě stimulace kognitivních funkcí. Snahou je zlepšení slovní zásoby, vyjadřování, představivosti. Jednotlivé lekce jsou uspořádány podle stupně obtížnosti - procvičování mozkových funkcí je aktivitou účinnou pro oddálení vzniku a rozvoje onemocnění mozku (např.Alzheimerovy choroby či demence).

Obecná obsahová náplň kurzu

1.Přivítání, úvod, organizační informace, práce s testy

 • Test věty - větest
 • Test paměti na gesta
 • Určete dvojice, které k sobě patří
 • Co do řady nepatří a proč ?
 • Na co nesmím zapomenout, když jdu k ...
 • Které obrázky jste našli 2 krát ?

2.Soubory úloh s vyšší úrovní obtížnosti

 • Jaké přísloví jsou znázorněna na obrázcích
 • Přiřaďte správný obrázek do vět
 • Vytvořte dvojice
 • Provozní doby
 • Hádanky, chytáky, doplňovačky

3. Soubory úloh s střední úrovní obtížnosti

 • Obrazce a tečky
 • Odpovězte na následující otázky
 • Ze slabik utvořte slovo
 • Slavní lidé - čím se proslavili
 • Určete nadřazený pojem skupině slov
 • Napište slova opačná (antonyma)

4. Soubory úloh nízké úrovně obtížnosti

 • Doplňte věty
 • Názvy českých filmů
 • Vymyslete slova začínající na předponu ...
 • Křížovka s tajenkou
 • Vyjmenujte přísloví, kde se objevují slova ...

Lekce budou probíhat tak, že senioři budou mít v počítači nainstalovány soubory s připravenými testy jednotlivých úrovní obtížnosti (pro seniory, kteří neovládají práci s počítačem bedou připraveny testy v papírové podobě), které budou postupně pomalu vyplňovat. Na konci každé lekce si testy vyhodnotíme (ukážeme správné odpovědi). Výše uvedený obsah kurzu je rámcový a bude přizpůsobován dle schopností, přání a potřeb skupiny.

V našich kurzech dáváme přednost individuálnímu přístupu k posluchačům, proto netvoříme velké skupiny, jako je to u jiných poskytovatelů, ale skupinky o maximálním počtu 5. osob.

Místo konání kurzu:

Štramberská 2871 / 47
Ostrava - Hulváky
703 00


Rozsah výuky: 4.lekce po 2.vyučovacích hodinách, výuka probíhá 1 - 2 x týdně (1.vyučovací hodina = 45.minut).

Cena kurzu:   1.200,- Kč

Bližší informace a přihlášky získáte na tel. čísle: +420 608 680 276 nebo na e-mailu:  info (zavináč) druhesvitani.cz


Nahoru