Kurz " Tvorba webových stránek v (X)HTML "

Chcete se vzdělávat, ale při představě školní lavice a pouhého pasivního přijímání informací se vám dělá nedobře po těle? Vyzkoušejte kurz „ Tvorba webových stránek v (X)HTML “. Nabízíme Vám několik vzdělávacích bloků, postavených na zážitku a praktickém provádění. Co se dozvíte, si hned vyzkoušíte. Naši lektoři jsou lidé z praxe, kteří mají svou práci rádi a je to na nich znát.

Tvorba webových stránek v (X)HTML

Pro koho je kurz určen
Kurz je určen pro úplné začátečníky především z řad zdravotně postižených, ale i z řad široké veřejnosti, kteří se chtějí naučit základní programovací techniky.

Motivace
Na začátku kurzu si každý zúčastněný vybere téma, kterého se budou jeho webové stránky týkat a po zbytek kurzu je bude postupně rozšiřovat a vylepšovat (stránky firmy, blog, stránky o vaření apod.). Pokud si uživatel nic nevybere, může pracovat na tzv. osobních stránkách, které bude postupně vylepšovat. Je však doporučeno, aby si každý vybral své vlastní téma, které bude výsledkem jeho znalostí.

Obecná obsahová náplň kurzu

1. Úvod

 • Základy jazyka HTML
 • Rozdíly mezi klasickým HTML a XHTML
 • Seznámení s vývojovým prostředím
 • Představení CSS
 • První webová stránka
 • Délky, barvy, nejdůležitější tagy

2. Tabulky a navigace

 • Absolutní, relativní adresování
 • Práce s tabulkami
 • Vytvoření plnohodnotné navigace
 • Webhostingy
 • Nasazení stránek na server ( představení protokolu FTP )

3. Div tagy a position

 • Práce s tagy div class a id
 • Absolutní, relativní pozicování, floatingy
 • Pokročilé pozicování elementů na stránce a vlasnost clear
 • Webové formulářové prvky

4. Rámečky a formuláře

 • Problematika padding, margin a rámečky
 • Meta tagy
 • Vylepšení formulářů
 • Fonty

5. Vzhled stránek

 • „ Čas na to dát stránkám opravdový vzhled. “
 • Vlastnost border-radius, aneb zbavujeme se ostrých rohů
 • Představení užitečných stránek pro tvorbu webu
 • Problematika přizpůsobení stránek pro různé prohlížeče

6. Závěr

 • Důkaz toho, že to nejdůležitější jsme se už naučili
 • Opakování doposud probraných témat a shrnutí toho nejdůležitějšího minima, které by si účastníci měli odnést
 • Úvod a motivace do Javascriptu – vypsání „ Ahoj světe “
 • Co dále: Teoretické představení technologií ASP.NET a PHP.


Součástí každé lekce je průběžné opakování, praktická cvičení, samostatná práce, otázky a odpovědi. Výše uvedený obsah kurzu je rámcový a bude přizpůsobován dle schopností, přání a potřeb skupiny. Důraz je kladen na praktické zvládnutí dovedností a jejich využití pro samostatnou práci.

Rozsah výuky: 6.lekcí po 2.vyučovacích hodinách, výuka probíhá 2 x týdně (1.vyučovací hodina = 45.minut).

Termín zahájení bude stanoven po naplnění kapacity kurzu. Výuka kurzu může na základě požadavků účastníků probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách.

Cena kurzu:  1200,- Kč (při naplnění kapacity učebny).
Cena individuální výuky - po domluvě.

Bližší informace a přihlášky získáte na tel. čísle: +420 608 680 276 nebo e-mail:  info (zavináč) druhesvitani.cz

Naším cílem je vaše maximální spokojenost.