Ceník servisních služeb

Hardwarové služby

Úkon Cena
Zjištění vadných komponent (cena za kus) 100 Kč
Přidání komponentů bez instalace + práce technika po přidání komponenty 100 Kč
Práce technika 15 minut   50 Kč
Vyčištění stolního PC + obnova teplovodivých past (snížení teploty, zvýšení životnosti) 200 Kč
Vyčištění notebooku + obnova teplovodivých past (snížení teploty, zvýšení životnosti) 300 Kč
Tvorba domácí sítě bez stavebních úprav (jeden technik 15 minut práce)   50 Kč

Softwarové služby

Položka Cena
Čistá instalace systému + práce technika mimo instalaci 300 Kč
Rozdělení disku C (přidání dalšího disku např. D) 200 Kč
Záloha dat 100 GB + práce technika mimo kopírování 100 Kč
Instalace aplikací 100 Kč
Instalace tiskárny s originálním softwarem 100 Kč
Individuální výuka / doučování (1 hodina) 150 Kč
Konzultace - za každých započatých 20 minut (prvních 20 minut zdarma)   50 Kč
ZÁLOHUJTE SI SVÁ DŮLEŽITÁ DATA !!! SERVIS NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU VAŠICH DAT!

Nejsme plátci DPH.