Základy MS Office

Tento kurz je určen pro uživatele PC, kteří chtějí umět zpracovávat textové dokumenty a tabulky, provádět výpočty, znázorňovat výsledky pomocí grafů, prezentovat svou práci, komunikovat e-mailem apod. Pomalejší tempo výuky a trpělivý výklad lektora je „šitý na míru potřebám seniorů“. Naši lektoři jsou lidé z praxe, kteří mají svou práci rádi a je to na nich znát.

Základy MS Office

Předpokládané znalosti pro zařazení do tohoto kurzu:

MĚLI BYSTE UMĚT :

 • Vytvářet složky a nové dokumenty
 • Vědět, co jsou to přípony souborů
 • Používat klávesové zkratky
 • Stahovat obrázky z internetu
 • Mít zřízený e-mailový účet
 • Základní práci s textem


Obecná obsahová náplň kurzu

1. Word 1

 • Základy práce s textem a jeho formátování
 • Použití stylů
 • Formátování odstavců
 • Použití tabulátoru v textu

2. Word 2

 • Vkládání obrázků
 • Vytvoření, úprava a formátování tabulky
 • Použití matematických vzorců
 • Vkládání klipartů

3. Excel 1

 • Představení a motivace používání Excelu
 • Využití listů
 • Práce s buňkami
 • Vytváření grafů
 • Základy vzorců

4. Excel 2

 • Vytváření pokročilých funkcí
 • Automatické vyplňování hodnot buněk
 • Úvod do filtrování
 • Úprava zobrazení při tisku

5. Excel 3

 • Pokročilé filtrování dat
 • Kontingenční tabulky
 • Prohloubení a zautomatizování nabytých vědomostí

6. PowerPoint

 • Seznámení s PowerPointem
 • Práce se šablonami
 • Tvorba vlastních šablon
 • Práce se snímky

7. Outlook

 • Adresář, seznam adres
 • Práce s kalendářem
 • Akce a události
 • Rozlišování priorit prostřednictvím barev

8. Zhodnocení

 • Opakování probraného učiva
 • Funkce, které obsahuje kancelářský balík MS Office
 • Praktické úkoly týkající se jednotlivých částí
 • Praktický úkol propojující všechny probrané části


Součástí každé lekce je průběžné opakování, praktická cvičení, samostatná práce, otázky a odpovědi. Výše uvedený obsah kurzu je rámcový a bude přizpůsobován dle schopností, přání a potřeb skupiny. Důraz je kladen na praktické zvládnutí dovedností a jejich využití pro samostatnou práci.

Rozsah výuky: 8.lekcí po 2.vyučovacích hodinách, výuka probíhá 2 x   týdně (1.vyučovací hodina = 45.minut).

Cena kurzu:  1600,- Kč  (při naplnění kapacity učebny).
Cena individuální výuky - po domluvě.

Bližší informace a přihlášky získáte na tel. čísle: +420 608 680 276 nebo na e-mailu:   info (zavináč) druhesvitani.cz